Projekty unijne

Rozwój naszej firmy jest poparty udziałem w licznych projektach unijnych. Pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków umożliwia nam inwestycje w innowacje dzięki, którym możemy wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne.

Projekty unijne, które realizujemy

Własność intelektualna w Twojej firmie”

Cel projektu

„Opracowanie systemu pozwalającego na zdalne badanie zasobności gleby w makroelementy oraz odczynu gleby z użyciem nowych algorytmów uczenia maszynowego na podstawie obrazowania hiperspektralnego (SmartSoil)”

Cel projektu

„Przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu EIC Accelerator”

Cel projektu

„Technologia automatycznego przetwarzania danych hiperspektralnych w celu stworzenia skuteczniejszych klasyfikatorów gleby”

Cel projektu

„Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra”

Cel projektu

„Opracowanie aplikacji wykrywającej degradację wegetacyjną upraw na podstawie serii czasowych danych satelitarnych”

Cel projektu

„Dotacja na kapitał obrotowy dla QZ Solutions Sp. z o.o.”

Cel projektu

„Technologia obrazowania hiperspektralnego w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie precyzyjnym”

Cel projektu

„Opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dla uprawy ziemniaka w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące metody uczenia maszynowego do analizy danych hiperspektralnych”

Cel projektu

„Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych”

Cel projektu

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich o powierzenie grantu na doradztwo w ramach projektu „SIEĆ OTWARTYCH INNOWACJI”.

Cel projektu

QZ Solutions Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie aplikacji wspomagającej i optymalizującej rozmieszczenie uli pszczelich za pomocą inteligentnej analizy wizyjnej zdjęć satelitarnych przez QZ Solutions Zbigniew Kawalec.”

Cel projektu

Chcesz dowiedzieć się więcej?