Rozwiązania

Zdalne badanie gleby

Nowoczesna technologia badania zasobności gleby bez konieczności pobierania prób glebowych.

punktor

Dlaczego gleba?

Gleba to fundament każdego procesu rolniczego. Pełni kluczową rolę w rozwoju roślin, oczyszczaniu i retencji wody, stanowi siedlisko dla organizmów żywych oraz magazynuje węgiel, dlatego też ponad 10 lat zajmujemy się badaniem gleby.

Przez ten czas zbadaliśmy kilkadziesiąt pól, wykonaliśmy tysiące mechanicznych poborów prób i przeskanowaliśmy kilkaset hektarów kamerą hiperspektralną. 

 

Technologia SoilEO analizuje poziom:

Magnezu
Potasu
Fosforu
pH
Węgla organicznego
Wapnia
punktor

Zdalne badanie gleby - jak to możliwe?

Obrazowanie hiperspektralne jest techniką pozwalającą na analizę składu gleby. 

Obrazy te zbierają i przetwarzają informacje w różnych częstotliwościach fal elektromagnetycznych, niewidocznych dla ludzkiego oka. 

Metoda ta pozwala na oszacowanie ilości makroelementów w glebie przy użyciu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji.

punktor

Zdalne badanie gleby, jakie przynosi korzyści?

Zdalna analiza gleby służy do określenia zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Zdalne badanie gleby pozwala dopasować nawożenie przedsiewne lub pogłówne pod kątem azotu, fosforu, magnezu i potasu.

Główne korzyści zdalnego badania gleby:

Dokładne określenie zasobności w składniki pokarmowe

Szybkie wyniki, bez konieczności czekania w labolatorium

Brak poboru fizycznych prób glebowych

Generowanie precyzyjnych map nawożenia w wysokiej rozdzielczości

Węgiel organiczny to kluczowy składnik gleby, powstający z rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych. Pełni on wiele ważnych funkcji, m.in.:

Węgiel organiczny w glebie. Zdalne monitorowanie = oszczędność CO2 + zysk z certyfikatów węglowych.

Poniżej zdalna analiza węgla organicznego w glebie, w porównaniu z badaniem laboratoryjnym.

Before image alt After image alt

Jesteś firmą z sektora rolniczego?

Wzbogać swoją ofertę produktową o usługę zdalnego badania gleby.