Nasze usługi

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów gotową rozwiązać najbardziej złożone zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i systemów wizyjnych. Nasi inżynierowie są biegli w:

 • Przygotowywaniu programów dla sterowników PLC Siemens STEP7 & TIA, WAGO,
 • Tworzenie wizualizacji na panele HMI oraz inne aplikacje do wizualizacji danych
 • Przygotowywanie symulacji robotów i programów offline w Siemens Process Simulate
 • Przygotowywanie symulacji robotów i programów offline w ABB RobotStudio
 • Projektowaniem układów zasilania, sterowania, AKP oraz zrobotyzowanych linii produkcyjnych.
 • Uruchomienia u klienta.

W naszych działaniach wspieramy się różnymi firmami partnerskimi, które mogą wspomóc nas w różnych działaniach np.:

 • Elektronika i systemy embeded,
 • Systemach pomiarowych np. do magazynów, silosów magazynujących i wiele innych rozwiązań.
 • Systemy wizyjne dla przemysłu

Ponadto członkowie naszego zespołu mogą tworzyć dowolne aplikacje dla przemysłu, które mogę służyć np. jako interfejs do nadrzędnego systemu sterowania/ nadzoru w:

 • .NET, .NET Core, ASP.NET MVC, WPF, IdentityServer
 • JS, TypeScript, React, ReactNative, Redux, Electron, Angular
 • MSSql, MySql, MongoDB, EntityFramework, nHibernate
 • HTML, CSS, SASS/LESS
 • nUnit, xUnit, Selenium, Gatling
 • SVN, Git, TFS, Mercurial
 • Scrum, Kanban, Agile
 • Jira, Confluence, TFS
 • Azure, AutoFac, REST
 • Python, Machine Learning, Keras, TensorFlow