Centrum badawczo-rozwojowe.

Niezbędne dane potrzebne do prowadzenia badań i ich analizy pozyskujemy dzięki obrazom wielospektralnym oraz RGB zrobionym podczas oblotów na polach przy użyciu kamer zamontowanych na dronach.

Zestawy jakimi dysponujemy:

Kamera Multispektralna na bezzałogowym statku powietrznym

Kamera multispektralna pozwalająca między innymi na obliczanie indeksów wegetacji roślin uprawnych. Rozwiązanie to w naszej firmie wykorzystujemy do monitorowania upraw pod kątem prawidłowego rozwoju roślin.

Obloty z użyciem takich kamer służą nam również do budowania zbiorów obrazów, wykorzystywanych potem w procesie rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji przygotowywanych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego, do lepszego zarządzania uprawami.

Obrazowanie rozległych terenów upraw z użyciem kamer multispektralnych pozwala na gromadzenie informacji na temat wegetacji roślin, dystrybucji wody i problemów z irygacją, szkód rolniczych i wielu innych.

Kamera hiperspektralna na 6 wirnikowym bezzałogowym statku powietrznym

Platforma hiperspektralna jest oparta o 6-wirnikowy bezzałogowy statek powietrzny z 150 pasmową kamerą hiperspektralną, umożliwiającą rejestrącję obrazów w wysokiej rozdzielczości spektralnej i czasowej, w przedziale 470 nm do 900 nm i z częstotliwością 65 klatek na sekundę.

Kamera wykorzystuje spektrometr w celu rejestracji zmieniających się warunków oświetlenia, co pozwala na uzyskiwanie poprawnych radiometrycznie ortofotomap nawet przy zmieniających się podczas lotu warunkach oświetleniowych. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie skuteczności rozwiązania, znacząco zwiększając ilość dni w roku, w których można wykonać przelot. Urządzenie wykorzystywane jest do zaawansowanej analizy upraw rolnych oraz badań dotyczących połączenia technologii wizji hiperspektralnej oraz głębokich sieci neuronowych.

Kamera RGB wysokiej rozdzielczości z bezzałogowym statkiem powietrznym

Platforma bezzałogowa wyposażona jest w kamerę rejestrującą obrazy w wysokiej rozdzielczości, przydatną w procesie zbierania danych i budowania ortofotomap (obrazów z referencjami geograficznymi). Pozwala to na późniejsze dokładne zlokalizowanie zarejestrowanych obiektów.

Zgromadzone obrazy wykorzystujemy później do wykonywania analiz, przygotowania algorytmów wizyjnych czy też w procesie trenowania algorytmów sztucznej inteligencji. Wśród zastosowań wymienić można chociażby analizy upraw pod kątem zachwaszczenia, precyzyjne wskazywanie różnych obiektów na polach czy wykrywanie szkód rolniczych.

Spektrofotometr hiperspektralny

Spektrofotometr wykorzystywany w naszej firmie pozwala na prowadzenie pomiarów z bardzo dużą rozdzielczością spektralną (1 nm) i w bardzo szerokim zakresie spektralnym (400-2500nm), nieosiągalnymi dla innych urządzeń. Warto zauważyć, że dysponujemy mobilną wersją urządzenia, co pozwala na prowadzenie badań poza laboratorium, przydatne jest również w badaniach agronomicznych, geologicznych i wielu innych.

Użycie spektrometru pozwala na szybkie prowadzenie pomiarów i badanie zjawisk nie dostrzegalnych dla innych urządzeń (obserwowalnych daleko poza zakresem światła widzialnego). W naszych badaniach wykorzystywany już np. do zaawansowanych badań nad wczesnym wykrywaniem chorób w uprawie pomidora.

Galeria