Kim jesteśmy?

Grupą godnych zaufania ludzi, którzy wnoszą wielką technologiczną zmianę. Jesteśmy firmą, która zmienia wyzwania codziennej pracy w szanse zwiększenia efektywności rolnictwa.

Początki

Zaczynaliśmy od tworzenia i testowania oprogramowania w szerokiej ilości branż, aby po paru latach rozpocząć również działalność R&D w zakresie tematyki Sztucznej Inteligencji i Obrazowania Wielospektralnego.

Obecnie

Z biegiem lat zaczęliśmy skupiać się coraz bardziej nad projektami w obrębie branży Rolno – Spożywczej, ponieważ widzimy potencjalne przyszłe problemy związane z koniecznością wyżywienia przybywającej ilości populacji planety, względem możliwości wydajności produkcji rolnej.

Widzimy, iż dzięki implementacji nowoczesnych technologii sprzętowych i softwareowych, jesteśmy w ogromnym stopniu wspomóc działania rolne i około rolne. Przykładem tego mogą być procesy odpowiedniego nawożenia, nawadniania, dawkowania środków ochrony roślin oraz precyzyjnej analizy obecnej sytuacji na polu.

Od roku 2016/2017 pracujemy nad implementacją w branży rolnej najbardziej wartościowych technologii, które obecnie są rozwijane na świecie. Korzyści które świat czerpie z ich wpływu niesie ogromną szansę na zwiększenie efektywności i wydajności całego rolnictwa.

Szereg korzyści, które mogą wnosić algorytmy sztucznej inteligencji czy też wizji spektralnej, powodują że pracujemy nad tym aby ubrać je w przyjazne dla użytkownika produkty i aby mogły być one szeroko wykorzystywane zarówno przez indywidualnych gospodarzy jak i ogromne firmy w obrębie łańcucha dostaw, produkcji oraz skupu rolnego. W codziennej pracy rolnej bardzo ważny jest aspekt inspekcji, dlatego więc dbamy o to aby nasze aplikacje były dostępne również z pozycji smartfona podczas bieżącej pracy polowej.

Badania i rozwój.

Dzięki analizom różnych procesów w łańcuchu krytycznym możemy prowadzić badania nad zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w bardzo newralgicznych momentach uprawy. Przykładem tego mogą być zastosowania technologii AI i HSI w procesach odpowiedniego nawożenia, nawadniania, dawkowania środków ochrony roślin oraz precyzyjnej analizy obecnej sytuacji na polu.

Nauczanie maszynowe i analiza obrazów hiperspektralnych.

Światło słoneczne jest doskonałym nośnikiem nie tylko energii, ale również niewidocznych promieni, które po odpowiedniej analizie technologicznej jesteśmy wstanie przetworzyć na informację dostępne do tej pory jedynie dzięki laboratorium chemicznemu. Dane takie możemy analizować i przetwarzać w celu wyciąganiu bardzo wartościowych wniosków dotyczących np. kondycji roślin czy też wilgotności gleby.

Sztuczna inteligencja.

Umysł ludzki jest biologicznie bardzo zaawansowanym narzędziem potrafiącym dokonywać bardzo złożonych analiz, jednakże jego zdolności przetwarzania ilości informacji są ograniczone. Technologia AI jest w pewnym sensie możliwością zniwelowania tych ograniczeń w postaci bardzo szybkiej i wydajnej możliwości dostrzeżenia bardzo szczegółowych zależności oraz korelacji. Wykorzystanie zasobów algorytmów uczących, daje ogromną przewagę nad standardowym sposobem podejmowania decyzji obarczonym ogromnym błędem zaokrągleń, a także braku możliwości dostrzeżenia wszystkich faktów.

Tworzenie produktów.

Proces tworzenia wartościowego narzędzia jest wieloetapowym procesem, wymagającym ciągłego dopasowania rozwiązania względem problemu, który rozwiązuje i możliwego sposobu jego wykorzystania